Food Innovation &
Regulation Network

l

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการรับรองจาก WHO

การลงทะเบียนหลักในเครือข่ายทะเบียน WHO จะมีเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา คุณภาพและความถูกต้อง  การเข้าถึง
การระบุตัวตนที่ชัดเจน ความสามารถในการเข้าถึง  ความสามารถเฉพาะทาง (Technical Capacity) และการบริหารจัดการ
โดยการการลงทะเบียนหลักจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

ลำดับแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับWebsite
1WHO International Clinical Trials Registry Platform (WHO-ICTRP)แพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนและรวบรวมงานวิจัยทางคลินิกที่มีการลงทะเบียนในเครือข่ายทะเบียนของ WHO
2Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR)ทะเบียนการทดลองทางคลินิกทางออนไลน์ ดำเนินการในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และที่อื่นๆ
3Brazilian Clinical Trials Registry (ReBec)แพลตฟอร์มสำหรับบันทึกการศึกษาเชิงทดลองและไม่ใช่การทดลองที่ดำเนินการกับมนุษย์และดำเนินการในดินแดนของบราซิล โดยนักวิจัยชาวบราซิลและชาวต่างชาติ
4Chinese Clinical Trial Registry (ChiCTR)บริการต่างๆ ได้แก่ การลงทะเบียนสำหรับการทดลอง การให้คำปรึกษาสำหรับการออกแบบการทดลอง เทคนิคการสุ่มจากส่วนกลาง การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับบทความฉบับร่าง และการฝึกอบรมในประเทศจีน
5Clinical Research Information Service (CRiS), Republic of Koreaแพลตฟอร์มทะเบียนการทดลองทางคลินิกในประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่ลงทะเบียนใน CRIS จะเปิดเผยต่อสาธารณะแบบเรียลไทม์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติการทดลองหรือการวิจัย
6Clinical Trials Registry – India (CTRI)เวปไซต์สำหรับลงทะเบียนและค้นหางานวิจัยทางคลินิกในประเทศอินเดีย
7Cuban Public Registry of Clinical Trials (RPCEC)ฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศคิวบา โดยมีทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ
8EU Clinical Trials Register (EU-CTR)ดำเนินการวิจัยทางคลินิกสำหรับมนุษย์ในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
9German Clinical Trials Register (DRKS)เวปไซด์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิกที่วางแผนไว้ กำลังดำเนินอยู่ และเสร็จสิ้นแล้ว หรือเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการศึกษาวิจัยผ่านการลงทะเบียนในประเทศเยอรมัน
10Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT)เวปไซต์สำหรับลงทะเบียนและค้นหางานวิจัยทางคลินิกในประเทศอิหร่าน
11ISRCTNทะเบียน ISRCTN ยอมรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกทั้งหมด (ไม่ว่าจะเสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์) โดยให้การตรวจสอบเนื้อหาและการดูแลจัดการ และหมายเลขประจำตัวเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการตีพิมพ์ บันทึกการศึกษาทั้งหมดในฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงและค้นหาได้อย่างอิสระ
12International Traditional Medicine Clinical Trial Registry (ITMCTR)การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินการในสาขาการแพทย์แผนโบราณ จากทุกประเทศ รวมถึงแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม ยาสมุนไพร, อายุรเวท (ayurvida), ยูนานิ (yonani), โฮมีโอพาธีย์ (homeopathy), แพทย์ทางเลือก
13Japan Registry of Clinical Trials (jRCT)เป็นระบบสำหรับการลงทะเบียน ทั้งยื่นแผนการดำเนินงานและการเผยแพร่ เพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการทดลองทางคลินิก ให้ประชาชนสามารถเลือกและเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกได้
14Lebanese Clinical Trials Registry (LBCTR)การลงทะเบียนออนไลน์ของการทดลองทางคลินิกที่ดำเนินการในประเทศเลบานอน โดยรวมถึงการทดลองที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นมนุษย์จากทุกสาขา การรักษาโรคทางเภสัชกรรม ขั้นตอนการผ่าตัด มาตรการป้องกัน รูปแบบการใช้ชีวิต อุปกรณ์ กลยุทธ์การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบำบัดเสริม
15 Thai Clinical Trials Registry (TCTR)มีระบบช่วยเหลือนักวิจัยทั้งทางด้านข้อมูลและทางด้านเทคนิค นอกจากนี้ TCTR ยังรองรับข้อมูลของงานวิจัยทางคลินิกประเภทกึ่งทดลอง ประเภทการสังเกต และอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางคลินิกทุกประเภทของประเทศไทย
16Pan African Clinical Trial Registry (PACTR)ทะเบียนการวิจัยทางคลินิกระดับภูมิภาคที่ดำเนินการในแอฟริกา โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เข้าถึงได้ซึ่งสามารถลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกได้ฟรี
17Peruvian Clinical Trial Registry (REPEC)ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกที่ดำเนินการในเปรู สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการเพิ่มคำสำคัญหรือชื่อการทดลองทางคลินิก และสามารถคัดกรองข้อมูลตามปี ข้อมูลการอนุญาต และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
18Sri Lanka Clinical Trials Registry (SLCTR)ทะเบียนสำหรับการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยดำเนินการในศรีลังกาหรือในต่างประเทศ SLCTR เป็นสำนักทะเบียนหลักที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทะเบียนของ WHO-ICTRP เป็นสำนักทะเบียนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดให้นักวิจัย แพทย์ และประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ฟรีและเปิดกว้าง

ที่มา : Primary registries in the WHO registry network

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566