Food Innovation &
Regulation Network

l

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย– ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ– ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและหัวหน้าโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาณี จันทรเจิด   คลิกรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA

[Clip] รู้จักกับ Health claim (การกล่าวอ้างทางสุขภาพ)

[Clip] รู้จักกับ Health claim (การกล่าวอ้างทางสุขภาพ) https://youtu.be/1PPr7pKFwhg ปัจจุบันผู้บริโภคต่างให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการเองก็ให้ความสนใจในการขอกล่าวอ้างทางสุขภาพในผลิตภัณฑ์ของตนเอง Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ขอพาทุกท่านทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้น ว่าการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) คืออะไร มีกี่รูปแบบ และต้องเตรียมตัวเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพอย่างไรบ้าง   สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/1PPr7pKFwhg

[Clip] EP.1 What is Functional Food? (Functional Food คืออะไร)

[Clip] EP.1 What is Functional Food? (Functional Food คืออะไร) https://www.youtube.com/watch?v=dKSMcYvatTQ???????????? ปัจจุบัน เทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม เพราะผู้คนเริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า อาหารฟังก์ชั่น หรือ Functional foods แต่ความหมายที่แท้จริงคืออะไร ? Functional foods มีความสำคัญอย่างไรต่อสุขภาพ ? Functional foods ต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่ ? ???????????? Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ขอพาทุกคน มาไขข้อสงสัย เรื่อง Functional Food ไปกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ Functional Food มากขึ้นใน 11 นาที รับชมคลิป ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=dKSMcYvatTQ สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ Facebook  Food […]