Food Innovation &
Regulation Network

l

ปัจจุบัน คอร์สนี้ปิดรับสมัครแล้ว !!

ขั้นตอนในการสมัคร
  1. สมัครสมาชิก + เลือก Package
  2. หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัคร Login เข้าระบบ
  3. แจ้งชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอน
รายละเอียดสำหรับผู้เรียน ทั้ง 3 ระดับ
📒 ระดับที่ 1 เป็นความรู้เบื้องต้นเรื่องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพในอาหาร มี Animation 8 บทเรียน ท่านละ 1,600 บาท เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการทั่วไป
ต้องเรียนให้ครบ 8 บท เรียงตามลำดับ จะได้รับหนังสือรับรองว่าได้เข้าเรียน
📕 ระดับที่ 2 เป็นความรู้ระดับกลางเรื่องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพในอาหาร มี PPT + การทดสอบท้ายบท ท่านละ 2,000 บาท เหมาะสำหรับ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่ต้องการรู้รายละเอียดทั้งหมดของการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ในระดับนี้ ต้องเรียน 8 บท + สอบผ่าน 70% จึงจะได้ใบประกาศนียบัตร (certificate)
📘 ระดับที่ 3 One on one นำโปรเจคมาปรึกษา ออกแแบงานวิจัยและเตรียมรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ ได้ Roadmap งานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.