Food Innovation &
Regulation Network

l

“HANDS-ON Systematic Review: intermediate course”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับภาคต่อของการอบรม Systematic Review เพื่อการยืนยันหลักฐานเชิงสุขภาพเชิงหน้าที่ ทั้งรูปแบบ onsite และ online
โดยการอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ Systematic Review เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษา การทำโครงร่างวิจัย (Research Protocol) จากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ

                    การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ” Workshop II                                                                                     “HANDS-ON Systematic Review: intermediate course”

📍วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 17.00 น.
✅ ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
1) สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 1 ราคาท่านละ 500 บาท (รวม VAT 7%)
2) ท่านใหม่ที่สนใจ ราคาท่านละ 800 บาท (รวม VAT 7%)
สามารถสมัครได้ที่: https://forms.gle/NQKXMtpc8Yix8LJh8

⏰ ระยะเวลาการรับสมัคร:
สำหรับผู้สมัครแบบ onsite ที่มี protocol เป็นของตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 10 มีนาคม 2566
สำหรับผู้สมัครแบบ onsite ที่ไม่มี protocol เป็นของตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม 2566
สำหรับผู้สมัครแบบ online : ตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม 2566
🔥พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรูปแบบ onsite ที่มี protocol เป็นของตนเอง นั้น Protocol ของท่านจะได้รับคำปรึกษาแบบ Exclusive coaching เจาะลึกทุกประเด็นจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ และมีโอกาสหรือสามารถยื่นเสนอขอทุนวิจัย กับ บพข. ได้

🔴 หมายเหตุ
– ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเป็น เดี่ยว / ทีม (หากท่านมีทีมวิจัย) ได้
– สำหรับนักวิจัยที่ต้องการเข้าร่วมแบบ onsite เพื่อพัฒนางานวิจัยของท่านเอง นักวิจัย/ทีมวิจัย จะต้องจัดทำ โครงร่างวิจัย (Research Protocol) (มีตัวอย่างแบบฟอร์มให้ท่าน) ส่งให้ทางทีมงานภายในวันที่ 14 มีนาคม 2566
=> เข้าร่วมแบบทีม1 ทีม / 1 protocol
=> เข้าร่วมแบบเดี่ยว1 ท่าน / 1 protocol
– สำหรับท่านใหม่ที่สนใจเข้าร่วม จะมีคลิปวีดีโอย้อนหลังของการอบรมครั้งที่ 1 ให้ท่านชมก่อนเข้าอบรมในครั้งที่ 2 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณธนพรรณ แก้วศรีหาวงษ์
Tel: 02-942-8528 / 091-723-2237
Email: coordinator_3@firn.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.