Food Innovation &
Regulation Network

l

หลักสูตรออนไลน์ การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร

ปัจจุบัน คอร์สนี้ปิดรับสมัครแล้ว !! ขั้นตอนในการสมัคร สมัครสมาชิก + เลือก Package หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัคร Login เข้าระบบ แจ้งชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอน รายละเอียดสำหรับผู้เรียน ทั้ง 3 ระดับ  ระดับที่ 1 เป็นความรู้เบื้องต้นเรื่องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพในอาหาร มี Animation 8 บทเรียน ท่านละ 1,600 บาท เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการทั่วไป ต้องเรียนให้ครบ 8 บท เรียงตามลำดับ จะได้รับหนังสือรับรองว่าได้เข้าเรียน  ระดับที่ 2 เป็นความรู้ระดับกลางเรื่องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพในอาหาร มี PPT + การทดสอบท้ายบท ท่านละ 2,000 บาท เหมาะสำหรับ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่ต้องการรู้รายละเอียดทั้งหมดของการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ ในระดับนี้ ต้องเรียน 8 บท […]