Food Innovation &
Regulation Network

l

FFC Thailand News

[บทความจาก Food Focus Thailand] แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand

บทความจากวารสาร Food Focus Thailand แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand (FFC Thailand) ระบบอาหารโลกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประชากรโลกต้องการอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการปรับวิถีชีวิตร่วมกับการบริโภคอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพ หากผู้ประกอบการจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมและแนวทางที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพ (Health Foods) อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceuticals)

Read More »

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย–

Read More »

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC”

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  โครงการ Food Innovation and Regulation Network หรือ “FIRN” ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ศ. ดร.ภาวิณี 

Read More »

สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน  ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.15 – 14.45 น  รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV กด 36  รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AeIZhscpALg      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Read More »

กิจกรรมบรรยายและเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” วันที่ 16 มิ.ย.65

กิจกรรมบรรยายและเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” วันที่ 16 มิ.ย.65 ???????? Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและรับฟังการเสวนาภายในธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ???? ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน

Read More »

FFC Thailand (Foods with Function Claim) เครื่องมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

FFC Thailand (Foods with Function Claim) เครื่องมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ         อาหารเชิงหน้าที่ (Functional foods) และ ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมสุขภาพด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีสารสำคัญหรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากสารวิตามิน/เกลือแร่เพื่อโภชนาการทั่วไป ตัวอย่างเช่น กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่ช่วยปรับสมดุล ลดการอักเสบของร่างกายและบำรุงระบบสมองและสายตา พรีไบโอติกและโพรไบโอติก

Read More »

ประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำบทสรุปนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตั้ง FFC Thailand

???????? ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายพิเศษ พร้อมการประชาพิจารณ์และถกประเด็นอย่างเข้มข้นของการสร้างระบบ Foods with Function Claims (FFC) Thailand เพื่อพัฒนาวงการเกษตรและอาหารของประเทศไทยไปสู่การผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน ???????????????? กิจกรรมดีดีภายใต้โครงการ “การจัดทำบทสรุปนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตั้ง FFC Thailand” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. Agricultural Research Development Agency (ARDA) ณ

Read More »