เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ” Workshop II

“HANDS-ON Systematic Review: intermediate course” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับภาคต่อของการอบรม Systematic Review เพื่อการยืนยันหลักฐานเชิงสุขภาพเชิงหน้าที่ ทั้งรูปแบบ onsite และ online โดยการอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ Systematic Review เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษา การทำโครงร่างวิจัย (Research Protocol) จากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ                     การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ” Workshop II                                […]

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ หนังสือ “การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร”

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ หนังสือ “การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร” > สั่งซื้อหนังสือ < เล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศไทย หนังสือ “การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร” (ฉบับที่ 1) HEALTH CLAIMS AND FUNCTIONAL FOOD INNOVATION ROADMAP (1st EDITION) หนังสือที่รวบรวมความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพจาก อย. เขียนขึ้นโดนผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทราบถึงขั้นตอนและสามารถประเมินความพร้อมความคุ้มค่า และสร้างแผนที่นำทางการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายอย่างถูกกฎหมาย ฟรีค่าจัดส่ง ราคา 550 บาท ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ ผ่าน GOOGLE FORM +++ คลิกที่นี่ +++ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-MAIL: COORDINATOR_1@FIRN.OR.TH, ADMIN@FOSTAT.ORG โทรศัพท์: 091-7232237 หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์ สารบัญหนังสือ

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)”

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)” เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ได้จัดสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล” ในงาน Food Ingredients Asia Conference 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษา FoSTAT และหัวหน้าโครงการ FIRN กล่าวเปิดการสัมมนาโดยมีใจความว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต food […]

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”

Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (SIVITT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดอบรมเรื่อง “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต สุขุมวิท ร่วมกับระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ systematic review ด้านอาหารและสารสำคัญในอาหาร ซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ที่แสดงการพิสูจน์การกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ  ดร. ภกญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์  ดร.รุ่งนภา คำผาง  […]

ฟังการอบรมย้อนหลัง (รอบที่1) เรื่อง“กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” [หมดเขต 31 ต.ค.65]

ฟังการอบรมย้อนหลัง (รอบที่1) เรื่อง“กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” กลับมาตามคำเรียกร้องกับการเข้าฟังการอบรมย้อนหลัง (รอบที่1) เรื่อง“กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”จัดโดย Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ค่าสมัครลงทะเบียน เพียงท่านละ 500 บาท สามารถสมัครได้ที่ :https://forms.gle/uL5FzYoVJUPunS176 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :โทร 0-2942-8378 หรือ E-mail : coordinator_2@firn.or.th *หมายเหตุ เข้าฟังการอบรมย้อนหลังที่กลุ่มปิดเฟสบุ๊ค เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ให้ท่านหลังจากที่ได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

การสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global” [6-7 ต.ค.65]

การสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global”  กลับมาอีกครั้งกับงาน Food ingredients Asia Conference 2022 ครั้งนี้เตรียบพบกับงานกิจกรรมการสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global”  ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น 2 ห้อง MR209CD ร่วมกับระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook : Food Innovation & Regulation Network – FIRN หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 […]

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย– ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ– ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและหัวหน้าโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาณี จันทรเจิด   คลิกรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) ได้จัดการอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยและผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการตั้งโจทย์วิจัย การวางแผนการออกแบบและการบริหารงานวิจัยเชิงคลินิกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามระเบียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) เพื่อให้ได้มาซึ่ง “หลักฐานทางวิทยาศาสตร์” ที่แม่นยำ สามารถสรุปผลวิจัยได้ และมีจริยธรรมการวิจัยที่ดี ไม่มีอคติ การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงคลินิก การอบรมเริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการวิจัยทางคลินิค” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่นักวิจัยควรพิจารณาก่อนทำการวิจัยทางคลินิก 3 ประการ ได้แก่ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “HANDS-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” [3-4 ต.ค.65]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “HANDS-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”  กลับมาอีกครั้ง! กับการอบรม Systematic Review เพื่อการยืนยันหลักฐานเชิงสุขภาพเชิงหน้าที่ (Functional Claims) ในรูปแบบ Workshop โดย Food Innovation and Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอแนะนำหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ Systematic Review ด้านอาหารและสารสำคัญในอาหารเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “HANDS-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”   ในวันจันทร์และอังคารที่ 3-4 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Ballroom 2+3 โรงแรม NOVOTEL Bangkok Ploenchit […]

การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” [8 ก.ย.65]

การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ????งานวิจัยเชิงคลินิก (Clinical trial) เป็นหลักฐานสำคัญหนึ่งที่ใช้ในการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ???????????? แต่ทำไม ผลวิจัยจากงานวิจัยเชิงคลินิกที่ได้ ไม่สามารถใช้ยืนยันเพื่อขอกล่าวอ้างทางสุขภาพได้ ? ????????Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนการออกแบบเชิงคลินิกอย่างดี โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ✨✨การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”✨✨ ????ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ […]